18 Eylül 2018 Salı

Eğitimciler Olarak Daha Z Kuşağını Anlamamışken Alfa ya da T Kuşağına Hazır mıyız?


Daha Z kuşağını, yani 2000’li yıllarda doğan çocukları, onların algı biçimlerini, özelliklerini anlamadan yeni bir kuşak ile karşı karşıyayız. Z kuşağı anlama gayretinde olduğu gibi T kuşağını da anlamaya ve tanımlamaya çalışanlar öncelikle şirketler, pazarlamacılar ve dijital girişimciler. Şirketler ve markalar bu kuşak için pazarlama stratejileri üretmeye başladılar bile. Ama bu kuşakları en çok anlaması ve buna uygun eğitim stratejileri ve tasarımları üretmesi gerekenler eğitimciler olmalıdır.
T kuşağı Nedir?
Bu kuşak 2010 sonrası doğanları tanımlamaktadır. Bunlar X kuşağı ve Y kuşağı çocuklarıdır. Bunlar dünyayı dokunmatik ekranlardan tanımaktadır. Bu nedenler bu kuşağı tanımlama da “dokunma” kavramı kullanılmıştır. “Touch genaration”. Bu kuşan şu anda 10 yaşın altında ancak 2 yaşından beri ekranlara dokunarak büyüdü. Bu çocuklar bir teknoloji patlamasının içine doğdular.  Joe Nellis (Küresel Ekonomi Profesörü) bu kuşak için “Doğanın beşinci unsuru gibi dijital teknolojiden doğan Alfalar, insan toplumunun henüz görmediği en zengin, en yoğun eğitimli ve en dinamik nesil olacaktır” diyor.
Bu kuşağın önemli bir bölümünün dijital ortamda aileleri tarafında açılan ve yönetilen sosyal medya sayfaları ve yine aileleri tarafından yüklenen fotoğraf ve videoları ile ayak izleri var. Bu kuşak ile ilgili pek çok video izledik sosyal medyada. Bu kuşağa adını veren ve onların algı dünyasını değiştiren, onları anlık, haz odaklı ve sabırsız kılan şey “dokunmak”. Ekrana dokunduklarında aldıkları anlık geri bildirimler ve gerçeğini görmedikleri pek çok nesneyi buradan tanımaları onların gelişim süreçlerini kendilerinden bir önceki kuşak olan Z kuşağından daha farklı bir şekilde etkileyecek. Hatta bu çocukların dokundukları bu ekranlardan yayılan ışığın onların göz sağlığında, dokunma odaklı olmanın onların küçük kas gelişimlerinde ne tür etkiler yaratabileceği de ayrıca incelenmesi gereken bir konu olacak. Bu kuşak için “Genaration Alpha” Alfa kuşağı kavramını kullanan çalışmalar da vardır. Avustralyalı Marc McCrindle ve sosyal araştırmacılar ekibi tarafından yapılan çalışmalar bu kuşağı Alfa kuşağı olarak tanımlıyor. Kuşak 2010-2025 arası doğumluları kapsadığı düşünülmektedir.
T Kuşağının Eğitimi
Şu anda ülkemizde bu neslin en büyük üyeleri ilkokula başladırlar. Artık okuldalar. Bu kuşağın en yaşlı üyeleri şu anda ilkokullarımızın ilk üç sınıfında öğrenim görüyorlar. Yani anaokulundan farklı daha formal bir eğitim ile ilk kez karşılaşıyorlar. Başka önemli tarafları da var mutlaka ama bu kuşağın en önemli özelliklerinden biri de görsel, infografik ve video izleme temelli öğrenme özelliklerine sahip olması. Bu kuşağın youtube izleyicilerin çok önemli bir bölümünü oluşturduğunu da dikkate almak gerekir. Bu kuşak pek kitap kullanmayı sevmeyecek gibi görünüyor. Ekran okuması, görsel ve uygulamalı öğrenme, simlasyon, artırılmış gerçeklikle öğrenmeyi tercih edecekler gibi görünüyor. Bu kuşağın sanal etkileşimleri gelişmiş ancak yüz yüze insani etkileşimleri daha zayıf olacak. Şimdiden ders kitaplarına anlatılanların görsellerine ve videolarına ulaşmayı sağlayıcı karekodlar konmaya başladı bile.  En önemli nokta teknoloji artık bu kuşaklar için bir araç olmaktan çıkmış ve yaşamlarına entegre olmuş bir durumda. Çevrim içi öğrenme onlar için sıradan bir şey. Bu zamana kadar pek çok şeyi böyle öğrendiler. Okula başlamadan önceki öğrenme deneyimleri çevrim içi idi. Bu kuşak gelecekte henüz var olmayan meslekler ve sektörlerde çalışacaklar ve üretecekler. Bu kuşak belki insanlarla kurdukları iletişimden daha fazlasını dördüncü sanayi devrimi ile geliştirilmeye başlayan yapay zekaya sahip öğrenen makinelerle, üç boyutlu yazıcılarla ve robotlarla kuracak. Bu kuşağın eğitiminde en önemli problem onları neye, hangi mesleklere ve sektörlere hazırlayacağımızı bilmemektir. Tüm dünyadaki eğitim arayışlarının temelinde de bu sorun var. Eğitim 4.0 denilen paradigma da bu kuşağa gerekli beceri ve yetkinlikleri içeren bir eğitim olarak tanımlamaya çalışıyor aslında. Bu kuşak için gereken eğitim yaklaşımını oluşturmak bu kuşağın özelliklerini, gereksinimlerini ve onları nasıl bir geleceğe hazırlamamız gerektiğini anlamaktan geçiyor. Dünya artık bu kuşak için politika üretmeye çalışıyor.
Dünyada bu kuşak için tasarlanmış eğitim ortamları hatta okullar bile var. Merak edenler inceleyebilir: https://www.generationalphapreschool.com/) . Bu yaklaşım “Alfa eğitim” yaklaşımına dönüşebilir mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Alfa kuşağının eğitiminin standart müfredatlara dayalı kitle eğitimi olmayacağı daha kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerini tercih edecekleri kabul edilmesi gereken en temel gerçeklerden biridir. Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de bu kuşağın eğitimi kesinlikle içerik merkezli olamaz. Beceri ve yetkinlik geliştirme, deneyim ve modelleme ile öğrenme merkezli bir eğitim kurgusu gerekir. Bu kuşağın taşıdığı girişimcilik özelliği dikkate alındığında eğitimcilerin, bu kuşağın, bildikleri ve birden fazla içerik alanında yenilikçi ve yaratıcı şekillerde neler yapabileceklerini gösterebilecekleri ve bu yaratımları yerel ve küresel sanal kitleler ile sosyal olarak paylaşabilecekleri öğrenme çıktılarını dikkate almaları gerekecektir. Bunun için bu kuşağa dijital etkileşimler, sanal bağlantılar, proje, prototip oluşturma, oyun oynama, video prodüksiyonu, sanal hedefler ve çok daha fazlası için fırsatlar sağlamaları gerekecektir.
Kaynaklar
1. Andres Guillen (2018). Genaration T: The Genaration That Will İnherit. https://www.bbva.com/en/generation-t-generation-will-inherit-world/ (erişim: 18/09/2018)
2. Christine Michel Carter (2016). The Complete Guide To Generation Alpha, The Children Of Millennials. (Contributorhttps://www.forbes.com/sites/christinecarter/2016/12/21/the-complete-guide-to-generation-alpha-the-children-of-millennials/#72bbf3f03623). (erişim: 18/09/2018)
3. Khumo Theko. Meet Generation Alpha. http://www.fluxtrends.com/meet-generation-alpha (erişim:18/09/2018)
4. Joe Nellis (2017). What does the future hold for Generation Alpha? https://www.cranfield.ac.uk/som/thought-leadership-list/what-does-the-future-hold-for-generation-alpha (erişim: 18/09/2018)
5. Allison Zmuda, Marie Alcock ve Mike Fisher. Meet Generation Alpha: Teaching the Newest Generation of Students. http://www.learningpersonalized.com/meet-generation-alpha-teaching-the-newest-generation-of-students (erişim:18/09/2018)